50 Hrs Pranayama Teacher Training Course

Join us for 5 days in the BEAUTIFUL Chiang Rai (Northern Thailand) at Adinath Ashram to connect, flow and learn the tools to help you get out there and start teaching!

This is a 50 Hour Pranayama Teacher Training Course. This course will help you to get better knowledge about Prana Science.

หลักสูตรปราณยามะขั้นพื้นฐาน 50 ชั่วโมง

เชิญสัมผัสธรรมชาติสวยงามแบบใกล้ชิดตลอด 5 วัน ณ อดินาถ โยคะ อัชลัม จ.เชียงราย ไปพร้อมๆกับการอบรมคอร์ส ปราณยามะ 50 ชั่วโมง ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์แห่งปราณยามะได้อย่างลึกซึ้ง

สถานที่: อดินาถ โยคะ อัชลัม, จ. เชียงราย
วันที่: 9-13 ตุลาคม 2563

Pranayama Foundational Course.  (Detox Your Body) 

One of the well known technique in Yoga. Many people are practicing Pranayama in wrong way, so Guru Dharm (Traditional Yoga Master from India 🇮🇳) will share the knowledge of Pranayama from the foundation. Join this Course if you want to get deep understanding of Prana Science. 

ปราณยามะเป็นเทคนิคหนึ่งของโยคะที่ช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายของเรา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่รู้หรือไม่ว่าหลายๆคนอาจจะฝึกปราณยามะด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนัก ด้วยเหตุนี้เอง มาสเตอร์ดารัม ครูโยคะมากประสบการณ์จากอินเดีย จึงอยากถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปราณยามะตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์แห่งปราณได้อย่างลึกซึ้ง

 

Foundational Course

Learn all the necessary steps to learn Prana Science.

Perfect Balance

Learn how to detox the body and the mind, to have a good balance in our life.

Certified Course

There are so many benefits for your body, Mind and yoga carrier.

APPLY NOW

Submit the Application form to Sign Up. ลงทะเบียนเลย 

Pranayama Teacher Course

สิ่งที่ได้รับ:

✅ เทคนิคปราณยามะ 10 แบบ รวมถึงเทคนิคขั้นตอนการฝึก ประโยชน์ ข้อควรระวัง และการฝึกอย่างปลอดภัย

✅ ตำราปราณยามะขั้นพื้นฐาน

✅ ใบประกาศนียบัตร 50 ชั่วโมงจาก WYA

✅ ได้รับการขึ้นทะเบียน CYT (Certified Yoga Teacher) เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก WYA สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wyayoga.org/member-benefits/#teacherbenefits

✅ สามารถเข้าร่วมคอร์สปราณยามะ 50 ชั่วโมง เพื่อทบทวนได้ฟรีตลอดชีพ (เฉพาะในหลักสูตรเดียวกัน)

✅ ทักษะความรู้พิเศษที่นำไปต่อยอดในสายอาชีพครูโยคะได้อย่างดี

✅ สุขภาพที่ดีขึ้น เพราะปราณยามะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

สิทธิพิเศษ:

✅ สามารถเข้าร่วมคอร์ส Advanced Asana ในเฟสบุคกลุ่มปิด (มูลค่า 3000 บาท)👇🏻

https://www.facebook.com/groups/AdvancedAsanabyMD

Pranayama course

Who can join this course ?

This course is suitable for everyone who love yoga. **

Course Language: English / Thai 

🔻 ** คอร์สนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีใจรักโยคะ ถึงจะไม่ใช่ครูโยคะก็สามารถเข้าร่วมได้

** สอนแบบสองภาษา ทั้งอังกฤษและไทย เข้าใจง่าย

What you will get:

10 Breathing (Pranayama) Techniques with Including Method, Benefits, Cautions, Safety Issue.

50hr Pranayama Training Manual

WYA 50 Hour Certificate upon completion of the course

WYA membership as CYT (Certified Yoga Teachers) that allows you to receive CYT member benefits. Feel free to visit 👇🏻

www.wyayoga.org/member-benefits/#teacherbenefits

You can rejoin any upcoming “Pranayama Course” for brush up, FREE of charge! (Lifetime Values - Same Course)

Extra skills and knowledge to apply in your yoga teaching career.

Healthier life as all Pranayama techniques help to boost your immune system.

🔥🔥🔥 Bonus:

You can get free access in the FB Private Group Online Course: Advanced Asana By MD. (Course Value: 3,000 THB) 👇🏻

https://www.facebook.com/groups/AdvancedAsanabyMD

 

Pranayama teacher training

Booking Process / How To Apply


 • Please, fill out the Application Form.
 • Pay the deposit of 200 USD / 6,000 THB via Bank Transfer or Western Union.
 • Receive the confirmation letter from the Adinath Yoga Ashram team.
 • Congratulations! You have registered for the Teacher Training Course! 
 • Remaining Fee is payable Two weeks before start the course. 

COURSE FEE: 

18,000 THB / 575 USD

🕉 ค่าลงทะเบียน: 18,000 บาท

👆🏻(Discount from 23,000 THB / 740 USD)

SIGN UP NOW

Submit the Application form:
ลงทะเบียนเลย

pranayama course

SYLLABUS: 


Timing: 41 hours contact, 9 hours non contract (homework)

The training included techniques of the physical and mental level:

 • Practical techniques (total 25hours, 21 contact hours)
 • Pranayama techniques 13 hours. 
 • Prana Teaching methodology: 8 hours. 
 • Yoga theoretical (total 25 hrs, 20 contact hrs) 
 • Meditation: 4 hours.
 • Theory of Yoga Practical: 16 hours.
 • Homework: 9 non-contact hours.
  Personal practice, studying, journaling, writing assignments 

 

ADDITIONAL: 

 • Pranayama for Pregnant woman
 • Pranayama for Old age
 • Pranayama for office syndrome
 • Pranayama for high or low blood pressure
 • Pranayama for kids.
 • Pranayama for insomnia

เนื้อหาหลักสูตร:

ชั่วโมงเรียน: แบ่งเป็นสองส่วนคือ เรียนในคลาส 41 ชม. และเรียนด้วยตัวเอง(การบ้าน) 9 ชม.

ในการฝึกมีทั้งเทคนิคทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ
การฝึกภาคปฏิบัติ (รวมทั้งหมด 25 ชม. , ฝึกในคลาส 21 ชม.)
เทคนิคปราณยามะ 13 ชม.
วิธีการสอนในการฝึกปราณ 8 ชม.
ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับโยคะ (รวมทั้งหมด 25 ชม. , ฝึกในคลาส 20 ชม.)
การฝึกสมาธิ 4 ชม.
ทฤษฎีการฝึกโยคะ 16 ชม.
การบ้าน 9 ชม. (การศึกษาด้วยตัวเอง)
รวมถึงการฝึก การทบทวน การเขียนบทความตามที่ได้รับมอบหมาย)

 

 

เนื้อหาเสริม:

- ปราณยามะสำหรับสตรีมีครรภ์
- ปราณยามะสำหรับผู้สูงวัย
- ปราณยามะสำหรับออฟฟิศซินโดรม
- ปราณยามะสำหรับความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
- ปราณยามะสำหรับเด็ก
- ปราณยามะบำบัดโรคนอนไม่หลับ

Pranayama Course Diploma

Daily schedule:

 
07:00 - 7:30 a.m  Meditation & Mantra Practice (Spiritual Growth)
07:30 - 10:00 a.m  Yoga Practice of Asana and Pranayama Class.
10:00 - 12:00 p.m  Brunch & Free time
12:00 - 01:30 p.m  Yoga Theory Class
01:30 - 02:30 p.m  Yoga techniques discussion (Revision Class)
02:30 - 03:00 p.m  Refresh Break 
03:00 - 05:00 p.m Prana Techniques and Practicums (Alignment)

5:00 PM - Dinner

07:00 - 08:00 p.m Kirtan and Transformational Experiences (Tuesdays and Thursdays)
8:00 - 10:00 p.m Self Study Time (Yoga theory and homework)
09:00 p.m Silence begins and held until end of breakfast next morning
10:00 p.m Lights out

CONTACT OFFICE:


THAI: 06-2635-4566 (LINE)

ENGLISH: 09-4636-4155 (LINE & WhatsApp)

Facebook: Chat Now  

EXTRA SERVICE (Not Including) 


 • Massage
 • Nang Lae Local Tour. 
 • Hiking to the waterfall (on the mountain)

MAKE YOUR DREAMS TRUE

APPLY NOW TO GET RESERVE YOUR SEAT. WE OPEN THIS COURSE ONE TIME A YEAR. TOTAL 18 SEAT FOR THIS COURSE. 

CHECK THE VIDEO TO SEE THE ASHRAM LOCATION: 

SIGN UP NOW

Submit the Application form:
ลงทะเบียนเลย